Sin

dress my words
let my sound sniff your skin
undress the garments
always carry my symbols within
smile and hide 'em in your mouth
as if you whistle in the heaven
while you're digestin' my little sin.

Little

Carl Sagan's "pale blue dot"
tell me a little
like "I'm here"
bring no story
be here
you little,
you hit less
the more I miss
be fast 
and little,
not a sword
just a needle
whether you kill
or kiss a little.

Kalan

herkes zannediyor ki
hikaye gidenin
hararetten görünmüyor
ateşin altındaki zemin
yaratılmış ve yok edilenler
peşinden şarkı söyleyenin
bir taş gibi
gökyüzünün derinlerinden gelip
yolun yanında bekleyenin.