b-oyun

kimi
kanar
göğe
yakararak
kimi
ağlar
saklanarak
sen
b-oyun
eğiyorsun
sızıyı
içinde
eritiyorsun
sessizce
ve
eşsizce.

No comments: