Ölüm

eskiden ölünmüyordu
bisikletten düşülüyordu
kolun filan kırılıyordu
dizlerin kabuk bağlıyordu
dikiş atılıyordu
izi kalıyordu
şimdi ölünüyor
sızı kalıyor.

No comments: