Mahsup

Baby sculpture by Ron Mueck
doğumunda aldığın
ilk soluk
acıyla
ciğerinin
dibine
gider,
ağlarsın.
o soluk,
hep
orda
kalır
gelinceye dek
ecel.
çarptığın sert zeminden çıkan
ses
ilk ağlayışına bedel.

No comments: