Sandık


sen 'asıl' dediğini geçmez mi sandın?
düşünle düşüncenin arasında kaldın
kurt ile kuzuyu ben yan yana saldım
sulh içinde yaşarlar, yurtları kalbim.

No comments: