Köşe

Provided from Dijea's Photo Blog.
Bir köşe yapalım
               seninle kendimize.
Diz dize olalım
               o mahrem köşede.
Sükunet kılıcı kessin
             nefes yoran dilleri,
Sessiz bir neşe
               kalsın köşemizde.

No comments: