T-erk

Gene Tierney, a secene from Leave Her to Heaven,1945
elbette bir çiçeksin.
elbette yaprakların nemli ve narin,
                                                renkli ve serin.
elbette parmaklarım
                     arasında yapraklarının.
elbette elimi kaçıracağım
                     çünkü dikenli dalların.
ve elbette güleceksin katıla katıla,
karnın ağrıyıncaya dek
            nefesin kesilinceye dek
                              ağlayıncaya dek.
tazeleneceksin.
rüzgarı sen keseceksin.
doğduğun günlerin
           çimdikleyen ayazı gibi
                          çevreni süzeceksin.
yolunu bileceksin.
güleceksin
             katıla katıla.
ve hep
     terk
        edip
          gideceksin.

No comments: