Yare

Provided from Herman Sheephouse
akıtınca yaşları nur gözünden beriye
gönlünde hiç kaldı mı elem geriye?
sanırsın el hanesi hep şen diye
her ocak yanar kendi kor ateşiyle.

No comments: